تغذیه درمانی برای گاوهای شیری – دامدار برتر

رعایت بهداشت در گاوداری باعث میشود که حیوانات کمتر در معرض بیماری ها قرار بگیرند و در نتیجه گوشت و شیر سالم تری خواهند داشت. هدف: بررسی دلایل حذف گاوهای شیری هلشتاین در منطقه شهرکرد روش کار: به منظور تعیین میزان حذف و دلایل موثر بر آن، 1461 رأس گاو شیری هلشتاین یک گاوداری در منطقه شهرکرد مورد ارزیابی قرار گرفت. وزن گاو نر بالغ حدود ۱۱۷۹-۱۰۴۳ کیلوگرم و وزن ماده بالغ حدود ۶۵۸-۸۱۶ کیلوگرم است. به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، اکبر فتحی امروز در حاشیه بازدید از مرکز اصلاح نژاد دام منطقه شمالغرب و غرب کشور واقع در روستای شیخ حسن شهرستان تبریز در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه این مرکز برای تولید مواد ژنتیکی دام سنگین اعم از گاو و گاومیش تاسیس شده است، اظهار داشت: از سال ۱۳۹۸ مدیریت آن در راستای برون سپاری وظایف تصدیگری به اتحادیه سراسری صنعت دام کشور واگذارشده و این اتحادیه در هماهنگی با معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان نسبت به ترمیم ساختمان اداری و آزمایشگاه و مرکز نگهداری دام و حذف دامهای اجداد با سن بالا و جایگزینی آن با دامهای جوان اقدام کرده است.

این نژاد پوستی صورتی و کرم دارد و از نظر وزن نیز جزو سنگین وزن ترین دام های پرورشی ست و تا ۱۱۰۰ کیلوگرم وزنگیری دارند. یکم فروردین ماه هر سال خورشیدی، نوروز ایرانی و از جشن های به جا مانده از ایران باستان است. بر اساس آمارهای اعلام شده توسط وزارت کشاورزی، در حال حاضر 3 میلیون نفر در امور دامپروری کشور در قالب واحدهای صنعتی، سنتی، دامی کوچک و بزرگ و عشایری فعالیت دارند که ارزش سرمایه ی آنان در زیربخش دام و طیور بیش از 209 هزار میلیارد ریال است.

نتیجهگیرینهایی: بر اساس یافتههای این تحقیق در خصوص بیان پایین ادیپونکتین در پرو استروس و نتایج سایرین مبنی بر اثر منفی ادیپونکتین بر ترشح هورمون LH از هیپوفیز میتوان نتیجهگیری نمود که ممکن است ادیپونکتین بر عملکرد محور هیپوفیز-هیپوتالاموس در گاو در طول سیکل فحلی نقش تنظیمی داشته باشد. پژوهشگران دانشگاه ویسکانسین با استفاده از 309 رأس گاو (138 رأس شکم اول و 171 رأس شکم دوم و بالاتر) آزمایشی را در دو گروه شاهد و آزمایشی به انجام رساندند. جمعا 37 جنین از این گاوها اخذ شد (گروه متیونین 16 و گروه شاهد 21 عدد).

گاوهایی که با متیونین تولید جنین داشتند در مقایسه با گروه شاهد دارای تجمع بیشتری از چربی بودند که میتواند به صورت بالقوه به عنوان یک منبع مهم انرژی برای رشد اولیه جنین عمل کند. این نژاد با داشتن خصوصیات و ویژگیهای متعدد نسبت به سایر نژادها، محبوبیت بیشتری در بین دامداران دارد و اکثر افرادی که به دنبال پرورش نژاد مناسب برای تولید گوشت و شیر در مقدار زیاد هستند مطمئنا این نژاد را در بین انتخابهای خود قرار میدهند. به علت کیفیت بالای پروتئین در شیر این نژاد پنیر بسیار مرغوبی از شیر گاوهای مونبلیارد بدست می آید.

این نژاد بیشتر به منظور تولید شیر وفرآورده های لبنی اصلاح شده است اما از خصوصیات پرواری خوب وکیفیت بالای گوشت نیز برخوردار است به عبارت دیگر مونبلیارد، نژاد دومنظوره شیری – گوشتی است. تنوع نژادی و وجود سیستم های مختلف پرورشی ( متمرکز ، مراتع دائمی یا موقت ، مخلوط و … ) می تواند جزو نقاط ضعف و یا قوت این صنعت به حساب آید . در این مطالعه برای اولین بار بیان ژنهای سیستم ادیپونکتین در مراحل مختلف سیکل فحلی گاو در بافتهای هیپوفیز و هیپوتالاموس مورد مطالعه قرار گرفت. اخیرا بیان ژنهای سیستم ادیپونکتین و نقش تنظیمی منفی آن بر محور هیپوفیز- هیپوتالاموس به تأیید رسیده است.

گروه پژوهشی ما آزمایشی انجام دادند که در آن با استفاده از اسیدآمینه محافظت شده متیونین به راحتی غلظت سرم گاوها به بیش از 21 میکرومول افزایش دادند. از دست رفتن جنین بین روزهای 28 و 61 بعد از تلقیح مصنوعی در گاوهای زایش اولی تفاوتی نداشت (12.8 درصد در شاهد در برابر 14.6 درصد گروه متیونین) با این حال از دست رفتن آبستنی در گروه متیونین در گاوهای چند شکم زا با شاهد، تفاوت معنی داری داشت (19.6 درصد در شاهد در برابر 6.1 درصد در متیونین). مطالعات حاصل از گروه علوم دامیدانشگاه ایلینویز و سایر مطالعات، ارتباط بین تغذیه و باروری را در گاوهای شیری در طی دو دهه گذشته به اثبات رسانده اند.

بنابراین نتایج این مطالعات نشان میدهد که حداقل در طی اولین هفته پس از لقاح و تکامل مرفولوژیک (شکلی) طبیعی جنین، گاو به حدود 21 میکرومول متیونین نیاز دارد. گاوها در طی 30 سال گذشته از نظر تولید شیر بهبود یافته اند و تقریبا از میانگین تولید شیر 6800 کیلوگرم به سطح میانگین بیش از 11300 کیلوگرم شیر در هر دوره شیردهی رسیده اند. انواع دانهها به خصوص دان پرورشی ماکیان (دان مرغداری) کنسانتره وسبزیجات تازه. بهترین نژاد گاو گوشتی در بازار گوشت و دام ایران با قیمت مناسب بفروش میرسد.گاوهای گوشتی انواع گوناگونی نژاد دارند اما ازین بین برخی بعنوان بهترین منابع گوشت شناخته می شوند و سازگارترین و مناسب ترین گاوها جهت تولید گوشت با اهداف اقتصادی به حساب می آیند.

از آنجایی که شرایط از یک دامداری به دامداری دیگر بسیار متفاوت است، تجزیه و تحلیل هر گله به طور انفرادی از اهمیت بالایی برخوردار است اما باید توجه داشت برای داشتن گله ای اقتصادی و سود ده که باعث تداوم فعالیت می شود نگه داشتن گاوهای کم سود ( کم شیر، روزهای باز بالا و …) به عنوان کالاهائی ضرر ده به حساب می آیند و هرچه سریعتر باید حذف شوند.

محل اصلی پراکنش این نژاد گاو در تالش است که البته در بخشهای دیگر استان گیلان تا استان اردبیل نیز به صورت پراکنده پرورش داده میشود. هنگامیکه جنینها در سرم گاو شیری رشد داده شدند با اندازه گیری وضعیت کل پروتئین جنین، بندها (SOMITES) و درصد جنین هایی که غیرعادی بودند (بدون لولههای طبیعی، اشکال غیرطبیعی، عدم رشد چشمها و وضعیت شاخههای برانشهای جنین) رشد جنین به صورت غیرطبیعی برآورد شد. مکمل اسیدهای آمینه به تنهایی و نه مکملهای ویتامینه توانست سبب رشد طبیعی جنینها گردد. رشد کامل این جنینها نیاز به سرم داشت و هنگامیکه سرم موش استفاده شد رشد آنها به طور طبیعی پیش رفت.

احتیاجات متیونین برای رشد کامل جنین گاو هنوز تعیین نشده است. استفاده از مکمل متیونین در سرم گاوها نیز جنین هایی با رشد طبیعی تولید کردند بنابراین میزان متیونین سرم گاو به تنهایی بسیار کم بوده و باعث شد که رشد طبیعی جنین موش به کندی صورت بگیرد. مقدمه: میزان حذف از مهمترین عواملی است که ماندگاری یک واحد پرورش دام از جمله گاو هلشتاین را تحت تأثیر قرار می دهد. متوسط فاصله زمانی زایش تا حذف در گاوهای حذفی 190 ± 275 روز بود. مینیمم (Min) فاصله ی زایش تا حذف، روز 0 و ماکزیمم(Max) 865 روز بود. فاصله گیاهان کاشت شده بستگی به اندازه گیاهان دارد .

چون فاصله دو شیار مجاور قابل کنترل نیست ، غالباً برای آن که قسمت هایی بصورت شخم نخورده باقی نماند ، دو شخم عمود بر هم می زنند . اما، اغلب دامداران سوال می کنند که آیا بیرون ماندن از بهاربند یا محل استراحت واقعا آن قدر برای گاو اهمیت دارد به گونه ای که بتوان آن را اندازه گیری کرد؟ البته همانند بسیاری از گزارش های موجود شاید علت در ارزیابی اطلاعات باشد چرا که ثبت اطلاعات همیشه نشانگر واقعیت نیست و به زحمت می توان گفت که علت اصلی حذف در یک گاو حذف شده آیا واقعا اختلالات گوارشی بوده یا مثلا لنگش یا ورم پستانی بوده که مسبب این اختلالات شده اند.

گاوهای نژاد شارولی یکی دیگر از پرواری ترین گاوهایند که قدیمی ترین گاو های نژاد گوشتی فرانسوی به شمار می روند و در ابتدا بعنوان گاوهای دوکاره یا دومنظوره مورد بهره برداری قرار می گرفتند. در دسته بندی اصلی گاو دشتیاری در دسته بندی گاوهای گوشتی-شیری قرار می گیرد. گاو به عنوان یکی از مظاهر توتمیسم در فرهنگ اسطوره های ملل و حماسه های ملی ما نیز به چشم می خورد. این ویتامین سریعا از خون برداشت می شود تا غلظت های آن در خون افزایش نیابد. متاسفانه عدم توجه کافی به اصلاح نژاد و خالص سازی ژنی این نژاد گاوی ارزشمند کشور ؛اختلاط بی رویه با دیگر نژادها به ویژه نژادهای هولشتاین و نزادهای دورگه موجودیت آن را به شدت تهدید کرده است و این نژاد با ارزش کشور را با خطر نابودی مواجه ساخته است.

در توضیحات این صفحه ما در رابطه با این موضوع به طور مفصل صحبت کرده ایم. همشهریان عزیز پایتخت نشین باید توجه داشته باشید که در این صفحه ما تنها درباره نرخ گوسفنده زنده در تهران در بازار گوسفند کشتارگاه صحبت می کنیم. برای خرید و فروش گوساله گوشتی با ما باشید. بعلاوه، ما می دانیم که وقتی بودجه زمانی گاو به مخاطره می افتد، او ترجیح می دهد تا زمان خوابیدن خود را تکمیل کند و از زمان لازم برای خوراک خوردن خود میزند. ۳-نقشه و جایگاه: جهت نگهداری و پرورش گاو شیری نقشه های تیپ برای ظرفیتهای۱۰-۲۰-۳۰-۵۰-۷۵-۱۰۰ رأس برای اقلیمهای سردسیر، گرمسیر و معتدل به شرح منضم به نظام طراحی، پیش بینی و ترسیم شده است.

در سال های 1996 و 2012 دو تلاش گسترده برای بازگرداندن اصل مشارکت سیاسیون و افراد شورای شهر به این مراسم شکل گرفت که هر دو این تلاش ها با درگیری های خشونت باری که با برخی از مخالفین شکل گرفت بدون نتیجه رها شد و به پایان رسید. نتایج: نتایج این مطالعه نشاندهنده بیان ادیپونکتین و گیرندههای آن در بافتهای مورد مطالعه بود. کلیه ی دام هایی که در بازه زمانی مرداد ماه 1389 تا مرداد ماه 1390 در مدت 12 ماه زایش داشتند وارد مطالعه شدند. ۲- چنانچه مالک زمین بعد از صدور پروانه با کسب اجازه از کمیسیون صدور پروانه،واحد خود را به شرکت تبدیل کند، این تغییر نام پروانه،حتی قبل از احداث ساختمان دامداری یا کارخانه(در مدت تأسیس)، به نام شرکت، بلامانع است.

مرغ و خروس زینتی برهما با نام امپراتور هم در بین هندوها شهرت فراوانی دارد. یعنی هم برای کار و هم برای تولید گوشت ولی با گذشت زمان تولید گوشت در آنها بیشتر رایج شد به گونه ای که امروزه تنها هدف پرورش گاوهای شارولی تولید گوشت است. شرایط محیط کشتهای رایج آزمایشگاهی، امکان رشد جنین گاو را تا مرحله بلاستوسیت و لانه گزینی جنین (روز نهم) فراهم میکند ولی شرایط رشد و زنده مانی بیشتر جنین وجود ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید