رودخانه ماربره لرستان – بوم نشین

محیط آرام و طبیعت بکر و زیبا که به دور از هیاهوی شهری است این رودخانه را بهترین مکان برای گذراندن اوقات و فراغت در کنار خانواده کرده است . با دریغ از این همه نگارخانۀ شعر به گفتۀ سعید نفیسی « ١٠۴٧» بیت در قالب های گوناگون باقی مانده است. این گفتۀ رشیدی را که رودکی یک ملیون و سه صد هزار بیت سُروده است، اگر مبالغۀ بزرگ هم بدانیم بازهم می توان به این نتیجه رسید که رودکی شاعری بوده است، به تعبیر بیدل اگر مصراعی می خواست آغاز کند، آن مصراع می رفت و خود را به غزل و قصیده یی بدل می کرد.

با هنر شاعری خودش. و در واقع آن تصوفی که در بغداد و شام بوده از دل زهد و زاهدی سربرآورده است.در حالی که آن چیزی که در قبل در ایران وجود داشته بیشتر با هنر آمیخته بود. این از بزرگترین خصلتهایی است که به حکمت ایرانی تعلق دارد.یعنی آمیختگی این حکمت با هنر.در حالی آن که آن حکمت عارفانه و صوفیانهای که برای مثال در بغداد و در شام و جاهای دیگر بوده، تا حدود زیادی آمیخته با زهد بوده.

حتی یک مولکول گلوتن می تواند منجر به آسیب شود. ریزش های جوی شدید، کوه ها را فرسایش می دهد و مواد آن در دسترس این رودها قرار می گیرد. استاد نفیسی در این کتاب با استناد از 93 منبع و مأخذ 1048 بیت استاد شاعران را گرد آورد، که در علم رودکی پژوهی نظیر ندارد و هرچند قبل از این و پس از این نیز ده ها کتاب و رساله و مقاله راجع به صاحب قران شاعری با زبان های مختلف تهیه، تدوین و تألیف گردید، ولی بیمحابا کتاب “محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی” کامل ترین و ارزشمندترین اثر در رودکیشناسی محسوب میگردد و هیچ پژوهش دیگر از لحاظ ارزش و محتوا به این کتاب برابری نمیکند و محال است کسی به تحقیق و تدقیق آثار استاد رودکی دست بزند و از این کتاب بهرهای نبرد.

رشیدی سمرقندی می گوید که او شعر های رودکی را برشمرده که یک ملیون سه صد هزار بیت بوده است. اولین نویسنده فارسی زبان عینالقضات همدانی است، قبل از او همه به عربی مینوشتند و در اصفهان حتی تا اواخر قرن ششم کسی به زبان فارسی چیزی ننوشته است.اما در اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم یک نفر کتابی به زبان فارسی نوشته است و آن هم اصلیتی خراسانی دارد و آن یک نفر ابن سیناست که دانشنامه علایی را در اصفهان مینویسد در حالی که خود مردم اصفهان زبان عربی را به کار میبردند و همین طور دو سه قرن به طول میانجامد تا زبان فارسی نیز در دیگر نقاط مختلف ایران به صورت زبان همگانی درآید.

این امر نشان می دهد که فارسی دری سو گمندانه یکی از بزرگترین گنجینه ها ی بزرگ معنوی خود را از دست داده است. ‬‫ميكردند و در منطقه ساحلی آن بنا احداث ميشد‪ .‬به محض اينكه آب دوم اينكه ساختارهاي معيوب بايد اصلاح شوند‪ .‬با محي طزيست‪ ،‬منابع‬‫بالا آمد خسارت داديم‪ ،‬در حالی که دريا حق خودش را پس گرفته بود‪ .‬طبيعي‪ ،‬شيلات‪ ،‬حياتوحش‪ ،‬جنگ لها و به طور کلی با جنبه ها ی گوناگون‬‫چرا بايد بتوانیم به طبيعت و از جمله به دريا تجاوز كنيم كه به چنين تنوع زیستی بايد با زبان اكولوژي برخورد كرد‪ .‬چگونگی مدیریت بر‬‫پيامدهايي منجر شود ؟

علاوه بر این داروهای مصرفی که برای سایر بیماری ها خورده می شود نیز می تواند به تشدید یبوست کمک کند. داروهای شیمی درمانی برای درمان سرطان روده به منظور از بین بردن سلول های سرطانی یا ممانعت از رشد و گسترش آنها، مورد استفاده قرار می گیرند. علی دهباشی برای آغاز این نشست از استاد منوچهر انور دعوت کرد تا به عنوان اولین سخنران از رودکی و شعرهایش بگوید. « ما غالباً این اعتبار را برای فرودسی قائلیم که زبان فارسی را زنده کرد. به تعبیر دیگر می توان گفت که دست سیاه حوادث آن خم جوشان معرفت را چنان فرو ریخت که جز قطره های چندی در آن بر جای نماند؛ با این همه عطر گوارای همین قطره های بر جا مانده هنوز در کران تا کران حوزۀ شکوهمند فارسی دری می پیچد، مرزها را در می نوردد، جانها را نوازش می دهد و دلها را با هم پیوند می زند.

این که رودکی سخنوری بوده است با طبع دریا وار، همه گان متفق القول اند. اترک مشترک: رودخانه اترک مشترک از ایستگاه هیدرومتری چات در مرز ایران و ترکمنستان شروع شده و به دریای خزر ختم میشود؛ آب این رودخانه بعد از عبور از بخش اینچه برون و تنگلی، در حوالی پاسگاه پل توسط سیستم تقسیم آب در دزبل، سهم آب دو کشور مجزا میشود که سهم آب ایران توسط کانال به دریاچه آلاگل و سپس به دریا میریزد. در افغانستان بالای این دریا سد ماهیپر درونته ونغلو بمنظور استحصال برق بنا شدهاست. در دوره حکومت قاجاریه در ایران، دولت استعمارگر انگلیس با استفاده از ضعف حکومت وقت ایران و برای جلب توجه حکومت افغانستان (به علت نزدیکی به هندوستان) اقدام به عقد قراردادهای مرزی چون گلداسمیت، ماکماهون، 1317، 1330(کمیسیون دلتای رود هیرمند) و قرارداد 1351 کرد که طی آن بخشهایی از خاک ایران جدا و به افغانستان منضم شده است.

و حکمتی هم که در خراسان بود، حکمتی خاص سرزمین ایران، به خصوص در خراسان بود. دریاچۀ ارومیه یکی از این حوضه های آبی هم است که در شمال غرب کشور ایران قرار گرفته است و به عنوان وسیع ترین زیستگاه سخت پوستی به نام “آرتمیا” در سطح دنیا شناخته می شود. وقتی حکمت با هنر آمیخته میشود، مسلماً مسئله عشق و عاشقی و درک زیبایی هم به همراهش میآید.همه اینها را ما به نحوی در مجالس خاص ایرانیها در قرن دوم و در قرن سوم مشاهده میکنیم.خیلیها سعی کردند که آن آثار و علائم را از بین ببرند ولی هنوز هست.

در آن زمان هیچ زبانی هنوز زبان همگانی نبود.مثلاً اگر شما آثار مانوی را نگاه کنید، به زبان واحدی نوشته نشده است، بلکه به زبانهای مختلف نوشته شده چون ما هنوز یک زبان واحد به عنوان لینگوافرانکا در تمام این مناطق نداریم. پیاده روی روزانه به مدت حداقل ۳۰ دقیقه یا پرداختن به ورزش های مختلف میتواند مفید باشد . باعث میشود که ساکنین این منطقه برای رفت و آمد یا عبور و مرور به فکر چاره باشند یا اگر قصد خرید ملک و آپارتمان در این منطقه را دارند، به دنبال راههای دسترسی آسان به مناطق مختلف تهران باشند.

اگر در غیر این صورت سالم هستید و به دنبال درمان میباشید، به احتمال زیاد بهبود خواهید یافت. در صورتی که در معرض خطر زیاد هستید، باید بدانید که زنان باید از 40 سالگی یا زودتر شروع به انجام ماموگرافی کنند. مثلاً فرض کنید اگر در آن زمان یک همدانی میآمد به لهجة همدانی، برای مثال به لهجة باباطاهر اشعاری میسرود، هزاران هزار بیت میسرود، چه بسا آن زبان میتوانست به صورت جاندار در مناطق وسیعی بماند ولی این اتفاق در خراسان رخ داد و توانست میخ خود را بکوبد. • مثنوی مثمن مقصور از بحر متقارب: به این وزن، فعولن فعولن فعول.از این مثنوی چهل و سه بیت مانده است.

در اطراف خط استوا به دلیل گرم بودن و صعود هوا، کمربند کم فشار حاره ای تشکیل می شود و دارای آب و هوای گرم و مرطوب است. سوال : ویژگی های عشایر را بنویسید : زندگی اجتماعی قبیله ای دارند و از ایل و طایفه تشکیل شده اند و پیوندهای خویشاوندی با هم دارند. او کسی بود که هم اهل حکمت بود، هم اهل موسیقی و موسیقی را خوب میشناخت. تیم مراقبتی به سوالات شما پاسخ داده و گزینه های درمانی را بر اساس تشخیص و نیازهای بیمار پیشنهاد می کنند. در یک کتاب خواندم که برای ساختن این اهرام (که طول و ارتفاعشان کم نیستند) قطعات بزرگ سنگ را پله پله به سمت بالا کار گذاشته شده اند.

و همچنین بزرگ ترین دریاچه داخلی ایران است. از همین جهت نه تنها برابر با چندین شاعر شعر سُروده؛ بلکه در هر شعر و در هر بیتی خواسته است تا یک پیام انسانی به دیگران، از خود به یادگار بگذارد. البته از مهرماه تنها مرجع صدور پروانه ساخت به شهرداری سپرده شد. و اصلاً چندان به زهد و زاهدی توجه نداشتند.بنابراین وقتی میگویند رودکی مطربی میکرده، نباید به معنای مطربی امروزی بگیریم.یعنی کسی بوده که حکمت را از راه طرب، از راه خوشی به دست میآورد و شادمانی میکرده تا به آن برسد.ما در آن زمان مجالس موسیقی داریم که به آن میگفتند مجالس سماع و مجالس بسیار خاصی بوده که بعدها به صورتهایی وارد تصوف شده است..

عین القضاتِ عارف در دو نامه از نامه های معروفش، تعریفی از شعر به دست می دهد که از تعریفهای پست مدرنِ امروزی به مراتب پیشتازتر است. وقتی روده شما به شکلی که باید عمل نمیکند، قادر به پردازش صحیح غذایی که میخورید، نیست؛ روندی که میتواند منجر به بیماریهای پوستی مانند اگزما و سایر تحریکات پوستی شود. مواد غذایی در رودۀ کوچک در گردش خون جذب شده و به تمام نقاط بدن برده میشوند.

یک قرن قبل از رودکی، زبان تازی یا عربی به عنوان زبان همگانی در سرزمینهای اسلامی رواج داشت که ابتدا در بغداد بود و بعد در سرزمینهای دیگر.و آن نیز به دلیل کتابهایی بود که به این زبان نوشته میشد.بعد از این بیتالحکمت به وجود آمد، حکومت عباسیان درالخلافه را تغییر داد و آمد به بغداد و وصل شد به فرهنگ ایران و کتابهایی از زبان پهلوی، سریانی و یونانی به زبان عربی ترجمه شد. گویی بارانی در راه داشت. چون هنوز اصلاً تصوفی نبود.تصوف تازه داشت شکل میگرفت، در بغداد. چون در میان شعرای این دوره رودکی نامآورتر بوده، او را به آدمالشعرا یا پدر شعر فارسی تعبیر کردهاند.

دیدگاهتان را بنویسید