رودهـا در شـاهنامه

در برخی بیماران قسمت انتهایی روده کوچک (ایلیوم) آسیب می بیند درحالیکه در برخی دیگر ممکن است سراسر روده بزرگ (کولون) را ملتهب کند. باشگاه خبرنگاران، شهر “خجند” واقع در شمال “تاجیکستان” مرکز استان “سغد” این کشور در گذشته و امروز به عنوان مرکز فرهنگی، تجاری، اقتصادی و از کانونهای اصلی فرهنگ و تمدن آسیای مرکزی محسوب میشود که در تاریخ شاهد فراز و نشیبهای زیادی بوده است. در این منطقه (حدفاصل انتهای خیابان ولنجک تا ایستگاه اول تلهکابین توچال) امکانات رفاهی و تفریحی متعددی وجود دارند که در میان آنها میتوان به تلهسیژ، مجموعه تلهکابین و اسکی، سورتمه توچال (طولانیترین سورتمه ایران)، مجموعه اتاق فرار گروه اسکیپ کیوب، زیپ لاین، فودکورت، کافه و رستوران، آکادمی تنیس، سینما پنج بعدی و باشگاه بگ جامپ با ارائه خدماتی چون بانجی جامپینگ، پرش آزاد، دیوارههای سنگنوردی یا صخرهنوردی و ترامپولین اشاره کرد.

درواقع، از زمانی که دولت صفوی در ایران بر پا شد، مشکلات این حجاج بیشتر شده و آنان مجبور بودند راه های طولانی را برای حج طی کنند. کانادا دارای ۳۱٬۷۵۲ دریاچه با مساحت بیشتر از ۳ کیلومتر مربع و تعداد نامعلومی دریاچههای کوچکتر است. مقدار دو صدخانهوار فقرا بیشتر به درون آن مسکن نموده، نشستهاند و لشکرخانه از خشت پخته به درون قلعه بنا نمودهاند که عسکر سکونت دارند و تیلگراف خانه و چاپار خانه و گومروک خانه هم دارد.

عمارتی به طرز بناهای نصارا ترتیب داده و طایفة روسیه هم در مقابل عمارت ملا زاهد است. ائوروت (اروند) صفت فرشتة آب یا «اپم نپات» و آناهیتا است که ایرانیان به دلیل احترام زیادی که به آبهای روان قائل میشدند از دو جهت تیز و سرکش و هم از دیدگاه احترام به ایزد مهر و آناهیتا، به این رود کهن دادهاند. هرجا هرجا چاه آب هست که از راه، بیرون واقع شده و خوب هم نمیباشد. چاله غربی به نام حوض سلطان و چاله شرقی به نام حوض مرهاست که بهوسیله یک آبراهه به هم وصل میشوند.

اروند کاربرد دیگری هم داشتهاست. یکی اَروَند که به خاوران شد و دیگری وه که به خراسان شد و پس از آن هجده رود از همان سرچشمه فراز تازانید که در البرز فرو شدند بدان سان که نور از البرز برمیآید و در البرز فرو میشود. نوع درمان که پزشک شما توصیه می کند تا حد زیادی بستگی به مرحله سرطان شما دارد. اطلاعات زیادی در باره مسیر سفر حجاج ماوراءالنهری در دوره قطع شدن مسیر ایران نداریم، اما تقریبا اطمینان داریم که حجاج ماوراءالنهری در یک مقطع، از مسیر افغانستان و هند به حج عزیمت میکردند.

البته هنوز فازهای کلی ساخت این مجموعه به انتها نرسیده، اما از همین حالا هم بوستان چهل بازه، یکی از جاهای بسیار عالی برای گردشگرانی است که به تور مشهد رفتهاند. از اینجا تا شهر سرخس نیم فرسخ راه است. محمد جعفر خان نام قاجار سرتیپ مع چارصد نفر عسکر ترشیزی در اینجا ایلغرند. همچنین فردوسی بزرگ، در جریان خواب دیدن انوشیروان، بارها و بارها از نام «اروندرود» استفاده میکند. در این مقاله نیازی به استفاده از روشهای آماری نشد. ۲۱ مرداد روز ملی دریای خزر نامگذاری شده است، با توجه به نزدیکی این روز خواندن این مقاله در این ماه گرم خالی از لطف نیست:۱.

دریای خزر در مسیر ترانزیت شمال اروپا و آسیا با جنوب قرار گرفته و یکی از محورهای کریدور شمال-جنوب باشد. وی در اثر نفیس و با ارزش گزارش سفر خود را از بخارا تا سرخس و از آنجا به مشهد تا عشق آباد و سپس مسیر استانبول تا مکه و مدینه و بازگشت از راه جبل به عراق و زیارت عتبات مقدسه این کشور و سپس مراجعت از طریق ایران، زیارت قم، دیدار از تهران و مجددا زیارت مشهد و در نهایت بازگشت به سرخس و از آنجا به مرو و چهارجو و بخارا را با دقت نوشته است. آمودریا از کوههای پامیر سرچشمه گرفته و حدود ۱٬۱۲۶ کیلومتر از آن در قسمت مرزهای شمالی افغانستان با تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان جاری است.

این کشورها (قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان، تاجیکستان و ازبکستان) در 1994م به منظور هماهنگی اقدامات خود برای نجات دریاچۀ آرال، کمیتۀ مشترکی برپا داشتند، اما تاکنون موفقیت چندانی نداشتهاند. برکه بخشی از قلمرو قزاقستان و ازبکستان اشغال می کند. پس از توافق صلح دولت امریکا با طالبان در زمستان ۱۳۹۸ش و خروج نیروهای این کشور از افغانستان در مرداد۱۴۰۰ش/اگوست۲۰۲۱م، گروه طالبان توانست در ۲۴مرداد ۱۴۰۰ش وارد کابل شود و دوباره امارت اسلامی را تاسیس کند.

3 – چرا کشور ارمنستان به این نام، نامیده شده است؟ از آنجا شبانه به موضع شروق نزول کردیم که در زیر کوه و لب آب و نیستان و میانه کوهها افتاده، منزلی به غایت مخوف است. Medi به معنی میانه ، Terra به معنی زمین یا مکان است. چون نزدیک رود هیرمند رسید،فرستادهای را نزد زال فرستاد و زال در جواب فرستاده گفت: امروز رستم درگذشته است و این جنگ فایدهایندارد. کیخسرو، فریبرز را جانشین توس، سپهسالار کرده و توس به نزد کیخسرو بازمیگردد. پس هنگامیکه دروج نابود شد، باز هم به حال نخستین بازگشته و بیتازش شود، چون با انهدام دیو دروج، جهان دگرباره به حال مینوی بازمیگردد.

عربها هم به تأسّی از «گیهون» مذکور در تورات آن را «جیحون» نامیدهاند، که تا دورة مغولان به همین نام متداول بوده و بعد به «آمودریا» یا «آب آمویه» شهرتیافتهاستو یا رودی که فردوسی «سنبار»خوانده و اکنون هم سومبار خوانده میشود، چون به رودخانة اَترَک میپیوندد بعضی آن را هم اترک پنداشتهاند، در حالیکه رود اترک تا سدههای اولیةاسلامی«هرند»خواندهمیشدوازسدةهشتمهجریبهبعد،اترکنامیدهشدهاست. نام این مسافر ملارحمت الله بن ملاعاشور بخارایی و نام سفرنامه وی عجایب الخبر فی غرائب السفر است. ردیف شغل های پردرآمد ، پاک و کم هزینه است . دوم آن که به افراد متشخص و برجسته کمکهای مالی صورت گرفته و هزینه های سفر آنان را پرداخت می کردند.

اندکی بعد و همزمان با گسترش تسلط روسیه تزاری و پس از آن بلشویکها، بر ماوراءالنهر اقامت متدینین ماوراءالنهری در حرمین شریفین رو به ازدیاد گذاشت به طوری که شمار فراوانی از آنان به تدریج در زمرة علمای حرمین درآمدند. القصه، به قدر هشت روز به جهت سیر و تفرّج در این جا بوده، روز نهم که بیست و پنجم ماه شعبان است، از آن جا برآمده، دو شب در راه خوابیده، روز سیم بر لب دریای سرخس به منزل ملا زاهد ترکمان که از اعاظم تراکمه تکه است نزول نمودیم. مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس نیز اخیرا در نشست هم اندیشی حفاظت از حقابه تالاب بختگان در شهرستان خرامه بیان داشت: احیای تالاب بختگان یکی از اولویت های سازمان و اداره کل محیط زیست است و پی گیری برای تامین حق آبه بختگان و انجام اقداماتی برای احیای این تالاب و زنده کردن خدمات اکو سیستمی که می تواند برای مردم ایجاد کند از اهداف و اولویت های محیط زیست است که دنبال می شود .

همراه آنان حجاج افغانی هم بودند. این راهی طولانی بود و آنان مجبور به پیمودن آن بودند. عرب درباره مساحت کنونی میزان آب دریاچه گفت: این مساحت تا امروز 2036 کیلومتر مربع است که در روز مشابه پارسال 2013 کیلومتر مربع بود. ب – دریاچه ارومیه واقع در استان آذزبایجان غربی که حاصل شکستگی های قسمتی از سنگ کره است . وجود گرایش دیندارانه نیرومند در این نواحی و سنت هزار ساله سفر دینی حج، حتی به رغم آن که این مردم فاصله زیادی با مکه داشتند، ارتباط آنان را با حرمین شریفین استوار نگاه می داشت.

به علاوه برای اقامت آنان در استانبول مراکز چندی در نظر گرفته شده بود. علاوه بر ۱۴۰ فروشگاه، این مجموعه بزرگ تجاری و تفریحی میزبان کافهها و رستورانهای عالی، آمفیتئاتر، اسکیت روی یخ در فضای باز، زمین بازی شن با حالوهوای ساحل شنی برای کودکان و… در کرانه شرقی خراسان بزرگ (که امروزه به خراسان ایران و افغانستان تقسیم شده) دو رود بزرگ جاری بود که گاه به نامهای سیحون و جیحون خوانده میشوند و سرزمینهای آن سوی آنها را فرارود یا ورارود و به اصطلاح عربی ماوراءالنهر میخوانند.

این رود در جنوب غربی افغانستان بخش کمی از مرز مشترک ایران و افغانستان را تشکیل میدهد و مهمترین منبع تأمین آب دریاچههای سیستان و بلوچستان و کشتزارهای شمالی آن است. آبشار آسیاب خرابه مکانی منحصر به فرد در دل کوهها است که آب آن از کوههای کیامکی سرچشمه میگیرد و سطح دیوارههای آبشار که از گیاهان آبزی و خزهها پوشیده شده است منظرهای فوقالعاده و بسیار چشمنواز به وجود آورده است. بدین ترتیب که تحریکات ناشی از ترکیب مواد غذایی (تحریکات شیمیایی) یا اتساع روده در اثر تجمع مواد (اتساع مکانیکی) به شبکههای مایسنر، منتقل شده و نورونهای حرکتی آنها، سبب ترشح سلولهای اپیتلیال، انقباض عضلات و تحریک حرکات روده میشوند.

دریاچه فامور یا پریشان در استان فارس نه تنها دریاچه ای وسیع بوده، بلکه بسیار زیباست. پس از خروج از ایستگاه به پایانه اتوبوس نزدیک ایستگاه رفته و با اتوبوسهای شهرک شهید باقری خودتان را به دریاچه برسانید. کاوه پیش فریدون شد و به اتفاق جنگ با ضحاک را بسیجیدند و به همراه کیانوس و پرمایه برادران فریدون عازم نبرد شدند. این “باکتری های خوب” التهاب را متوقف کرده و حرکت روده را بهبود می بخشند ، 2 بخش از سلامت گوارشی که مربوط به روده بزرگ است.

دیدگاهتان را بنویسید