قیمت گاوصندوق ایرانی و خارجی

در این مطالعه به منظور برآورد فرصت های اقتصادی هر راس گاو در گاوداری های کوچک از تعداد 495 واحد گاوداری در 52 روستای شهرستان های مختلف استان چهار محال و بختیاری شامل 1321 راس گاو مولد و 2811 راس کل گله طی زمستان 1388 تا تابستان 1389 استفاده شد. همچنین عملیات احداث گاوداری ، ۹۰۰ راسی، با حضور وزیر جهاد کشاورزی اغاز شد . مدرن شدن، سهولت در حمل و نقل، بستهبندى شير، سرد کردن مکانيکى شير، توليد پنير، تغليظ کردن شير ساير فاکتورهاى ديگر سبب انگيزه و نگهدارى و پرورش گاو بيشتر و در نتيجه توليد شير بيشتر شد.

جهت خرید گوسفند زنده در تهران و کرج با قیمت مناسب و خدمات قصابی و حمل و نقل رایگان با شماره های درج شده در سایت تماس بگیرید. سرمايه لازم براى گاوهاى شيرى زياد است، و جهت موفقيت در اين امر، شخص بايد صبور بوده و اطلاعات لازم جهت اين کار را داشته باشد. انتخاب گاو بهطور مستمر صورت مىگرفت و با افزايش جمعيت و زياد شدن دانش و اطلاعات افراد نياز روزافزون به توليدات گاو، رفتهرفته انتخاب گاو بهصورت جهتدار درآمد و اين انتخاب و اصلاح گاو تا جائى پيش رفت که سبب بهوجود آمدن تيپ و نژادهاى مختلفى در اين حيوان شد.

گاو شيرى حيوان عادتپذيرى است روى اين اصل تغيير در کارهاى روزمرهاى که در مورد حيوان انجام مىگيرد مثل تغيير ساعات شيردوشى يا عوض شدن شيردوش سبب کاهش توليد شير خواهد شد. تعداد ساعات لازم براى هر رأس گاو در طول سال در حدود ۲۷ ساعت است (در شرايط مکانيزه). بهعلت حمايت بشر از اين حيوان و فراهم نمودن شرايط مناسب براى زندگى پس از اهلى کردن توليدمثل گاو بهتر و تعداد گاوها روزبهروز بيشتر شد.

بهتدريج ارزش اقتصادى اين حيوان روزبهروز زيادتر شد بهطورى که اساس کشاورزى قرار گرفت و در آسياى مرکزى واحد اقتصادى بهشمار مىرفت و شاخص دارائى اشخاص و اقوام بود و ثروت هر فرد يا هر قبيله يا هر جامعه را از روى تعداد گاوهاى آنان قياس مىنمودند و بقيه اموال و دارائىها را از روى گاو اندازه مىگرفتند. ویژگی های مرغ و خروس کوشین: این نژاد بیشتر به عنوان هدیه و غذای میهمان در دوره های قبل استفاده می شد که ویژگی های آن شامل جثه سنگین، رشد سینه کم، ساق پاهای پردار، سینه کوتاه، وزن خروس ۵ کیلو و وزن مرغ ۸ کیلوگرم با تخمگذاری بسیار کم است.

وزن استاندارد برای خروسها 5 کیلو و برای مرغها 3.800 کیلوگرم محسوب میشود. امروزه گاوهای شیری مدرن به طور خاص برای تولید مقادیر زیادی شیر پرورش داده می شوند. حجم زیادی از گوسفندان ایرانی از طریق مرز ها به افغانستان و سایر کشور های همسایه قاچاق می شوند. چغندر قند(Sugar Beet): از نظر ماده خشک غنی ولی از نظر پروتئین خام فقیر است.بطور عمده در فصل زمستان که علوفه آبدار بهاره در اختیار نیست به عنوان یک ماده خوراکی آبدار برای گاو های شیری سخت مورد توجه است.و گاو ها آنرا با میل و رغبت زیادی می خورند.

گاوسیمنتال یکی از نژادهای آرام و آسان برای پرورش و مدیریت می باشد. بسيار آرام است، به علت داشتن اندازهٔ بدن نسبتاً بزرگ، سفيد بودن چربى بدن براى توليد گوشت مناسب است. با گذشت زمان، زيادتر شدن جمعيت و هرچه بيشتر مشخص شدن ارزش غذائى شير و گوشت و پس از اينکه مردم صحراگرد در يک جا ساکن شدند، تقاضا براى شير و گوشت گاو بيشتر شد، پرورش و نگهدارى گاو سودمندتر گرديد، پرورشدهندگان گاو شروع کردند به انتخاب حيوانى که صفات مطلوبى مثل رشد سريع استعداد چاقى و توليد زياد شير داشتند.

ارزش گاو در مصر و بابل از چهارهزار سال قبل از ميلاد مسيح کاملاً معلوم بوده است و اهميت اين حيوان آنقدر زياد بود که بشر آن روز ربالنوع زراعت و ازدياد محصولات کشاورزى را بهصورت گاو ترسيم مىکرد. تا قبل از سال ۱۸۵۰ در امر پرورش گاو و توليد شير تغييرات کمى رخ داده است گاوهائى که پرورش مىشدند اکثراً چندمنظوره بودند و باتوجه به فراوانى علوفه در بهار و تابستان زايشها اغلب فصلى بود و بدين ترتيب شير و فرآوردههاى آن در اين فصول زياد و در فصول بعدى به حداقل خود مىرسيد. در انتهای خط پس از دورزدن تراکتور را به صورت درجا باید تنه ها را 180 درجه برگردانده و چرخ سمت شخم تراکتور را در داخل شیار ایجاد شده توسط آخرین تنه قرار دهید و عمل شخم تا ضلع مقابل به همین نحو ادامه پیدا می کند.لازم به یادآوری است در شخم با این گونه چون خاک به اندازه عرض یک خیش به یک سمت منتقل می شود در هرسال باید شخم را از ضلع مقابل شخم سال قبل شروع کرد.

مدير گاودارى بايد عمل رکوردگيرى را انجام بدهد. رکوردگيرى براى افزايش توليد شير و توليدمثل لازم و ضرورى است زيرا با توجه به رکورد افراد مىتوان گاوهائى که توليد آنها کم و يا استعداد توليدمثل کمى دارند حذف نمود. با زياد شدن جمعيت و افزايش تقاضا براى شير و گوشت گاو، عدهاى از مردم بهجاى زراعت به چوپانى و پرورش گاو روى آوردهاند، اين دسته از مردم بهصورت کوچ زندگى مىکردهاند و براى تهيه علوفهٔ مورد نياز گلهٔ خود همواره در حرکت بودهاند. با کشف تکنيکهاى اسپرمگيرى و نگهدارى اسپرم، تلقيح مصنوعي، و اختراع ماشينهاى شيردوشى در سال ۱۹۰۵ روند تازهاى در صنعتى شدن گاودارى بهوجود آمد و گاودارىهاى مدرن روزبهروز زيادتر و تعداد گاو در نقاط مختلف جهات افزايش يافت.

شیر دارای شامل 80% کازئین ، 20% پروتئینهای محلول است.شیر دام های مختلف ترکیبات و خواص متفاوتی دارد. تقاضا براى شير در هر جامعهاى به تعداد جمعيت، قدرت خريد مردم و مصرف سرانه شير هر فرد در آن جامعه بستگى دارد. در موقع انتخاب بايد بيشتر در انتخاب افرادى که توليد زيادى دارند تأکيد بشود تا نژاد درصد چربى شير در نژادهاى مختلف متفاوت است، در بعضى از جوامع تقاضا براى شير با درصد چربى بالا بيشتر است ولى در بعضى ديگر جوامع برعکس است. ۳. تقاضا به توليدات او در جامعه وجود داشته باشد. گفته میشود که با استقبال کشاورزان، نقض مکرر پتنتهای جترو وود هم آغاز شد، بهطوری که او تمام ثروت خود را صرف تعقیب و پیگیری حقوقی این نقضها کرده است.

صرف نظر از اینکه مدیریت گاو شیری چگونه بوده است، برای گاوهای مدرن امروزی، در زمان زایمان، هم وضعیت انرژی و هم وضعیت پروتئینی در شرایط موازنه منفی خواهد بود (به لحاظ سطح تولید بالا). اواسط شیرواری: وقتی ۱۸۰ روز از شیرواری گذشت،ارزیابی وضعیت بدن باید مؤید این نكته باشد كه گاوها در حال بازسازی آن دسته از ذخایر چربی بدنشان هستند كه در اوایل شیرواری از دست رفته بود. در حال حاضر علىرغم مکانيزه شدن اکثر کارهاى کشاورزى باز تعداد زيادى از گاوهاى موجود در دنيا براى شخمزنى، باربرى و ساير کارهاى روزمره افراد بشرى مورد استفاده قرار مىگيرد.

با این حال هنگامی که سن گاو در اولین زایش زیاد باشد و فاصله زایشها نیز به دلایل مختلفی متغییر باشد دفعات زایش نمیتواند معرف سن حیوان باشد معمولا تولید شیر گاو در دوره شیردهی چهارم یا پنجم حداکثر است . سطوح خوبی از کلسیم و فسفر و منیزیوم در آن وجود دارد اگر بیش از حد تحت تاثیر گرما قرار گیرد قابلیت استفاده پروتئین آن کاهش می یابد.ویتامینهای گروه B نیز در آن زیاد است. بطور کلی در هنگام کار با گاو ها اگر به کمک نیاز است باید از دیگران کمک گرفت، همچنین درصورت لزوم زمان بیشتری صرف کنید، عجله کردن در هنگام کار با گاو ممکن است باعث بروز آسیب های جبران ناپذیری شود.

دیدگاهتان را بنویسید