مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ مرداد ۱۳۳۱ نشست ۲۱ – ویکینبشته

در واقع تهران نیازمند مریض خانه ای بود که به شیوه مدرن بتواند به درمان و معالجه بیماران بپردازد. ترمینال اتوبوس شهر تبریز یک ساختمان بزرگ و جدید در جنوب تبریز است. خانه های دوره قاجار و موزه قاجار تبریز تعدادی از خانه های تاریخی با علائم قدمت از دوره قاجار در منطقه جنوب ساختمان شهرداری (میدان ساعتی) و در امتداد کوچه مقصودیه واقع شده است. با جاذبه های طبیعی شروع کردیم؛ از طرواوت آبشارهای فراوان، آرامش بام کرج، شگفتی جاده چالوس و هیجان پیست اسکی گرفته تا غافلگیری در باغ پرندگان چهارباغ. بدون شک بهترین و زیباترین جاده ایران که از لحاظ گردشگری خود به عنوان یک جاذبه ها محسوب می شود، جاده چالوس می باشد.

از این میان خانه نیکدل و خانه حیدرزاده (که در آن دفتر گردشگری شهر قرار دارد) به راحتی در دسترس بوده و اغلب دارای بازارچه صنایع دستی هستند. در پایان می توان گفت کرج هم به عنوان یک شهر گردشگری می تواند مورد توجه باشد هم به عنوان یک شهر صنعتی برای کار و درآمد. ایران هنوز اطلاعات طراحی مشابه برای سالن تولید B را ارائه نکرده است. ارائه اطلاعات دربارهٔ مواد منبع که هنوز به ترکیب و خلوص مناسب برای تولید سوخت یا برای غنی شدن به صورت ایزوتوپی نرسیدهاند، از جمله واردات این مواد و همینطور دربارهٔ استخراج اورانیوم از فسفات توسط ایران.

مرکز تحقیقات علم و فناوری دفاعی: مرکز تحقیقات علم و فناوری دفاعی (DTSRC) تحت تملک یا تحت کنترل یا از جانب وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (MODAFL) عمل میکند که به نظارت بر تحقیق و توسعه ، تولید، نگهداری، صادرات و تهیه و تدارک دفاعی ایران میپردازد. این تأسیسات میتواند شش آبشار را در خود جای دهد و به دو محوطه تقسیم میشود که یکی برای تولید UF6 غنیشده تا ۲۰ درصد U-235 (آبشارهای ۱ و ۶) و دیگری برای تحقیق و توسعه (آبشارهای ۲، ۳ ، ۴ و ۵) تعیین شده است. مشاهده کرد. عاقلانه است که زمان های تعیین شده را در مهمانخانه یا ایستگاه راه آهن تبریز و شهر مبداء حضور داشته باشید.

به علاوه آمارهای دیگر نیز در دوران برنامه چهارم تهیه میشود که یا مربوط به تکالیف جاری واحدهای آماری است و هزینههای آن از محلبودجههای مستمر عمرانی یا اعتبارات عمومی دولت تأمین میگردد و یا آنکه به وسیله دستگاههای وابسته به دولت که بر اساس قانون تجارت اداره میشوند و نیز موسسات عمومی و خیریه و عامالمنفعه و مانند آنها تهیه خواهد شد که همه این آمارها در دست یابی به هدفهای کلی برنامه چهارم آمارمؤثر خواهد بود. 20. شورای امنیت از همه کشورهای عضو می خواهد تا هر گونه اطلاعاتی را درباره انتقالاتی با “کمیته ” در میان گذارند که توسط بخش محمولههای هوایی و شناورهای تحت مالکیت ایران یا تحت اداره خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (IRISL) با دیگر شرکتهایی صورت میگیرد که ممکن است در راستای طفره رفتن از تحریمها یا در راستای نقض مفاد قعطنامههای ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (۲۰۰۸) یا همین قطعنامه باشند.

کاخ مروارید یا کاخ شمس؟ این کاخ یکی از اشرافیترین بناهای دوره پهلوی محسوب میشود که سبک، نقشه و ساختار آن کاملا غربی و بخشی از تاریخ معماری مدرن است. تبریز در ارتفاع 1.340 متری از سطح دریا واقع شده است ، 619 کیلومتری شمال غربی تهران ، دومین شهر بزرگ ایران تا اواخر دهه 1960 و یکی از پایتخت های سابق آن بود (با جمعیت 1400000 نفر طبق سرشماری سال 1992) ، تبریز در یک دره قرار دارد. با وجود این ویرانی، چیزی از زیبایی و شکوه مسجد کبود کم نشده و کاشیها و خطاطیهای به جای مانده از هنرمندان از این مسجد یک بنای کمنظیر ساخته است.

۴۴۷٫۸ کیلوگرم (۳۷٫۴ کیلوگرم بیشتر از زمان گزارش قبلی مدیرکل) UF6 غنیشده تا ۲۰ درصد U-235 که ۱۶۰٫۶ کیلوگرم آن (۳۵٫۴ کیلوگرم کمتر از زمان گزارش قبلی مدیرکل) به شکل UF6 غنیشده تا ۲۰ درصد U-235 باقی مانده و بقیه مشمول فرآوری بیشتری شده است. ۲۰. تا ۱۰ فوریه ۲۰۱۴، وضعیت واحد دارای سانتریفیوژهای IR-2m از زمان گزارش قبلی مدیرکل بدون تغییر باقی مانده است: سانتریفیوژهای IR-2m بهطور کامل در شش آبشار نصب شده بودند؛ هیچکدام از این آبشارها با UF6 طبیعی تغذیه نشده بود و کار نصب اولیه ۱۲ آبشار IR-2m دیگر در این واحد تکمیل گردیده بود.

۶۴. ضمیمه گزارش نوامبر ۲۰۱۱ مدیرکل (GOV/2011/65) تحلیل مفصلی از اطلاعات در دسترس آژانس را ارائه کرد که نشان میداد ایران فعالیتهایی را اجرا کرده است که به ساخت یک وسیله انفجاری هستهای ربط داشت. آژانس همچنان نسبت به وجود فعالیتهای هستهای احتمالی آشکار نشده که سازمانهای نظامی مربوطه در آن دخیل بودهاند، از جمله فعالیتهای مرتبط با تولید یک کلاهک هستهای برای موشک، نگران است. نمایندگی سهام شرکت سهامی کارخانههای ایران در مجامع عمومی شرکتهای موضوع ماده ۴ با هیأت مدیره شرکت به قائممقامی صاحبانسهام است. 3) در تاریخ ۲۴ نوامبر ۲۰۱۴ در مورد برنامه اقدام مشترک با ایران به توافق رسیدند.

رفیق سفر کردهٔ من، وقتی میخواستم از تهران حرکت کنم، پای قطار خوب برایم گفته بود که با اینهمه اسامی نو، و اروپایی مآب هنوز هم برای یک مسافرت کوتاه در ولایات، باید مثل عهد دقیانوس، چهار روز بلیط گاراژها را در جیب نگهداشت و بالاخره هم با یک ماشین قراضه و زوار دررفته برای صد کیلومتر راه، یک بیست و چهار ساعت گرد و خاک جادههای پر از دست انداز را بلعید و پس از رسیدن به مقصد هم چهار روز برای رفع خستگی مسافرتی که فقط برای فرار از یکنواخت بودن و خستگی زندگی شهر در پیش گرفته شده بوده از کار بیکار ماند و استراحت کرد.

تک سانتریفیوژهای نصبشده IR-5 هنوز با UF6 طبیعی تغذیه نشدهاند. آژانس در تاریخ ۱۰ فوریه ۲۰۱۴ یک راستیآزمایی اطلاعات طراحی را در این تأسیسات انجام داد و ضمن آن تأیید کرد که تأسیسات مذکور هنوز راهاندازی نشده است. ۵۹. در نتیجه راستیآزمایی موجودی فیزیکی از سوی آژانس در کارخانه ساخت صفحه سوخت در ۹ تا ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۳، آژانس در چارچوب نوسانات اندازهگیری که معمولاً در چنین تأسیساتی وجود دارد موجودی مواد هستهای را همانگونه که ایران در تاریخ ۹ سپتامبر ۲۰۱۳ اعلام کرده بود، تأیید کرد. ۲۳. آژانس در نتیجه راستیآزمایی موجودی فیزیکی (PIV) انجام شده بین ۱۹ اکتبر ۲۰۱۳ و ۱۱ نوامبر ۲۰۱۳ در کارخانه غنیسازی سوخت و با توجه به نوسانات اندازهگیری که معمولاً در چنین تأسیساتی وجود دارد، راستیآزمایی موجودی فیزیکی را که ایران در تاریخ ۲۰ اکتبر ۲۰۱۳ اعلام کرده بود، تأیید کرد.

۲۵. بر اساس نتایج تحلیل نمونههای زیستمحیطی که در کارخانه غنیسازی سوخت برداشته شد و سایر اقدامات راستیآزمایی، آژانس به این نتیجه رسیده است که این تأسیسات همان گونه که ایران در پرسشنامه اطلاعات طراحی (DIQ) مربوطه اعلام کرده بود، عمل کردهاند. ۳۳. براساس نتایج تحلیل نمونههای زیستمحیطی در کارخانه نیمه صنعتی غنیسازی سوخت و سایر اقدامات راستیآزمایی، آژانس نتیجه گرفته است که این تأسیسات، همانطور که ایران در پرسشنامه اطلاعات طراحی مربوطه اعلام کرده بود، فعالیت کرده است. هدف کلی برنامه رفاه اجتماعی آن است که به تدریج کلیه فعالیتهای رفاهی از جنبه خیریه و محدود فعلی و از صورت چارهجویی موقت مشکلاتو دردهای اجتماعی خارج شده و تحت نظارت دولت به صورت یک وظیفه عمومی و به شکل سازمان یافته و منطبق بر معیارهای علمی درآید و درعین حال با خدمات رفاهی سازمانهای مختلف عمومی اجتماعی و خصوصی هماهنگ شود تا استفاده کردن از حداقل خدمات و بهرهمند شدن ازحقوق اجتماعی برای همگان ممکن و میسر باشد و در نتیجه عدالت اجتماعی در میان کلیه گروههای جامعه تعمیم یابد و از نیروهای نهفته بعضیگروهها نیز در راه مصلحت عمومی و رشد ملی بهرهبرداری شود.

الف – اجرای یک برنامه تنظیم موالید و تعداد افراد خانوار به منظور تأمین بهترین شرایط رشد برای نوزادان و اطفال از یک طرف و تأمین منطقیترینشرائط زیست برای مادران خاصه از نظر جسمانی و مقتضیات بهداشتی از طرف دیگر این برنامه در سطح خانواده و تحت عنوان بهداشت خانواده بهمرحله اجرا در خواهد آمد. دولت موظف است، برای تسریع در اجرای برنامه عمل حفاظت و بهرهبرداری از تنوع زیستی کشور، هماهنگی لازم را بین دستگاههای ذیربط ایجاد نماید. ۳۷. بین تاریخهای ۲۳ و ۲۷ نوامبر ۲۰۱۳، آژانس در کارخانه غنیسازی سوخت فوردو یک راستیآزمایی موجودی فیزیکی اجرا کرد که اکنون در حال ارزیابی نتایج آن میباشد.

۶۱. آژانس راستیآزمایی کرد که ایران از تاریخ ۱۶ فوریه ۲۰۱۴ میزان ۲۶۲٫۷ کیلوگرم از UF6 غنیشده تا غنای ۲۰ درصد اورانیوم U-235 (۱۷۷٫۴ کیلوگرم اورانیوم) را به فرایند تبدیل کارخانه ساخت صفحه سوخت خوراکدهی کرده و ۱۲۰٫۶ کیلوگرم از اورانیوم به شکل U3O8 تولید کرده است. ۲۶۲٫۷ کیلوگرم UF6 غنیشده تا غنای ۲۰ درصد اورانیوم ۲۳۵ (۴۹٫۲ کیلوگرم بیشتر از زمان گزارش پیشین مدیرکل) را به فرایند تبدیل در کارخانه تولید صفحه سوخت تزریق کرده و ۱۲۰٫۶ کیلوگرم اورانیوم به شکل U3O8 تولید کرده است. همانطور که در گزارش قبلی مدیرکل ذکر شد، کار نصب اولیه ۳۶ آبشار IR-1 در دو واحدی که دارای سانتریفیوز نبودند، تکمیل شده بود.

ایران گفت که این اظهارات بر اساس «تجارب قبلی تحقیق و توسعه در زمینه غنیسازی لیزری که در سال ۲۰۰۳ خاتمه یافت»، مطرح شد و اینکه «هیچ سیستم، اجزا و تجهیزات ویژهای برای استفاده در تأسیسات غنیسازی مبتنی بر لیزر در ایران وجود ندارد و طراحی یا آماده نشده است». 1. صنایع فراسخت: صنایع فراسخت تحت تملک یا تحت کنترل یا از جانب شرکت تولیدی هواپیمایی ایران عمل میکند که به ترتیب تحت تملک یا کنترل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قرار دارد. ۴۶. ایران از تاریخ ۲۰ ژانویه ۲۰۱۴ تولید مجموعههای سوخت هستهای برای راکتور IR-40 را در کارخانه تولید سوخت (به بند ۵۷ مراجعه کنید) متوقف کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید